YÊU


Những lần anh đến gặp em.
Anh trăng dát bạc bên thềm lung linh.
Nặng tình ta đến với tình
Vì hoa nên phải dẫn mình tìm hoa.
Đã yêu nào ngại chi xa.
Một hai dãy núi, dăm ba cái đèo.
Gặp sông anh lắp cầu kiều
Gặp đò, anh nổi gió theo dìu đò.
Cho mau tới bến gặp bờ
Để ai khỏi mỏi mắt chờ đợi ai.
Lẽ đời- xuân bất tái lai
Làm chi để trúc đợi mai thêm buồn.
Cau tươi anh sắm vài buồng
Trầu xanh giàn ấy em thương lá nhiều.
Bác mẹ góp một đôi điều
Cho ta được nói lời yêu với mình.


0 Response to "YÊU "

Đăng nhận xét