XUÂN


Mưỡu:
Xuân sang cây nổi chồi xanh
Hoa tươi thắm sắc trên cành lung linh
Xuân tươi xuân đẹp xuân tình
Ta cùng xuân mãn vui bình rượu tiên.

Hát nói:
Hữu duyên đắc duyên
Xuân ấm áp mang khí thiêng sông nước
Tô đẹp tình người phơi phới sắc xuân
Để xuân trôi là có tội muôn phần
Xuân hỡi! tứ thời xuân tại thủ.
Tình ơi! Muôn thuở tình còn say.
Xuân tự ngàn xưa, xuân đến hôm nay.
Muôn sau nữa xuân hãy còn xuân nhỉ!?
Hùng trí thanh xuân tang bồng hồ thỉ
Lão nhi ích tráng thơ phú tỷ cùng xuân!
Xuân vui, vui đủ trăm phần.

0 Response to "XUÂN"

Đăng nhận xét