NẮNG QUÁI


Anh là nắng quái chiều hôm
Nắng nhàn nhạt nắng, chiều phơn phơn hồng

Mình em, một ngọ đèn chong
Ngày xuân vò võ, sầu đông vơi đầy!

Nỗi buồn cũng kheo lan. lây
Làm cho nắng quái cũng ngây ngất buồn.

Cầu ô có bắc sông Thương?
Cho nhàn nhạt nắng tơ vương bóng đèn.


0 Response to " NẮNG QUÁI"

Đăng nhận xét