PHẠM TẢI- NGỌC HOA


“ Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá”
Thiếp nhớ THANH HÀ nơi cố hương.
Có dặng tre làng xanh mắt mắt.
Có người đọc sách đã thân thương.
Lầu son càng ngắm càng xa lạ
Gác tía lòng quan bấy đế vương!
Nhan sắc mười ba, còn trẻ lắm
Thiếp về quê cũ chịu tang thương…

Ba năm ròng rã ở bên chàng
Nét ngọc mưa phai, sầu thiếp mang!
Vĩnh biệt từ đây, đau đớn quá.
Chữ trinh- thiếp nguyện giữ cùng chàng!
Vua Trang ơi hỡi – hỡi vua Trang.
Nỡ cắt duyên ta với Phạm chàng
Oán hận theo ta về chín suối
Một đao tuyệt mệnh tiến vua Trang.


0 Response to " PHẠM TẢI- NGỌC HOA "

Đăng nhận xét