PHẠM LÃI DẠO NGŨ HỒ


Mưỡu:
Non sông Nam Việt mênh mang
Ngũ hồ bát ngát mây giăng ngang trời
Tề gia, phục quốc qua rồi
Lãi tôi xin được gửi lời từ quy.
Hát nói:
Chân đi một bước
Sóng ngũ hồ sau trước mơn man.
Con thuyền nan mái đẩy đôi hàng.
Ta muốn được dạo chơi cùng Văn Chủng.
Bán kiên cung kiếm bằng thiên trúng
Nhất đạo giang sơn Tạn địa duy.
Dẫu một mình Lãi cũng quyết ra đi
Không dám đợi vua yêu vì ban danh tước.
Gác cung kiếm cho đời ta nhẹ bước.
Một con thuyền vui trăng nước Ngũ Hồ.
Sóng lô xô lề thuyền lướt nhấp nhô
Mây bảng lảng lề sườn non xanh bảng lảng
Bầu rượu trong nước trôi loang loáng
Hẳn Bồng Lai Nhược Thủy là đây
Say trời, say nước, say mây.

0 Response to "PHẠM LÃI DẠO NGŨ HỒ "

Đăng nhận xét