MỪNG SINH NHẬT


Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vòng chợ- mua tặng một đôi hồng vàng.
Cuộc đời mỗi lúc sang trang
Được nghe thánh thót cung đàn tri ân.
Nên đèn bè bạn quây quần
Nến ơi! Cháy trọn cái phần nhớ thương.
Ngày mai trở lại bình thường
Lại suy tư, lại vẫn vương với đời.
Mỗi lần sinh nhật – bạn ơi!
Là thêm cứng cáp cho đời trở hoa.

0 Response to " MỪNG SINH NHẬT "

Đăng nhận xét