ĐÁ ÔNG CHỒNG, BÀ CHỒNG


Đất trời sinh sự- tự nhiên không?
Là đá, vẫn còn sướng được chồng
Hai thớt phong tình phơi nhật nguyệt
Người đời qua đó, có hay không?0 Response to " ĐÁ ÔNG CHỒNG, BÀ CHỒNG "

Đăng nhận xét